Te SKLEPY w zastraszającym tempie znikają z POLSKIEGO RYNKU!

Drastycznie maleje liczba osiedlowych sklepów. Wszystko za sprawą wielkich sieci handlowych oraz supermarketów.  W najtrudniejszej sytuacji znajdują się właściciele sklepów spożywczych i warzywniaków. Znikają również  sklepy rybne, monopolowe i papiernicze. Continue reading „Te SKLEPY w zastraszającym tempie znikają z POLSKIEGO RYNKU!”

UKRAIŃCY W POLSKICH SKLEPACH. Ile wydają, i co kupują cudzoziemcy?

Dane GUS na temat wydatków cudzoziemców w polskich sklepach i zakasująca kwota, jaką wydali Ukraińcy.

Continue reading „UKRAIŃCY W POLSKICH SKLEPACH. Ile wydają, i co kupują cudzoziemcy?”

W tej dziedzinie POLSKA JEST POTĘGĄ! Przegoniliśmy już Wielką Brytanię, doganiamy Hiszpanię!

Nieustanny wyścig państw krajów nie tylko Europy, ale także świata. Setki rankingów i tysiące danych w skrupulatnie opracowanych tabelach, ale jak widać w tej dziedzinie Polska jest prawdziwą potęgą.

Continue reading „W tej dziedzinie POLSKA JEST POTĘGĄ! Przegoniliśmy już Wielką Brytanię, doganiamy Hiszpanię!”

Jesteśmy BOGATSI! Najnowszy raport GUS mówi o tym, że w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. przeciętny dochód Polaków zwiększył się o…

 

Przeciętny miesięczny dochód tzw. rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do złotówki wyniósł w 2016 r. 1 tys. 475 zł i był wyższy o 7 proc. w porównaniu z 2015 – podał w piątek GUS. Na konsumpcję wydajemy o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

 

GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r. osiągnęły wartość 1 tys. 132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015. Stanowiły one 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. – 78,7 proc.).

 

Na towary i usługi konsumpcyjne wydawaliśmy średnio 1 tys. 83 zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do 2015 r. (w 2015 r. wzrost realny wydatków i wydatków konsumpcyjnych wyniósł ok. 2 proc.).

 

Uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie Rodzina 500+ stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych, otrzymujących to świadczenie, 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na osobę – wyliczył Urząd.

 

W porównaniu do tego samego okresu z 2015 r. wydatki gospodarstw domowych w 2016 r., bez względu na to czy pobierały świadczenie wychowawcze czy nie, wzrosły o 3,8 proc., a w gospodarstwach osób z dziećmi na utrzymaniu o 5,8 proc. Wydatki małżeństw z 3 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu wzrosły o 12,1 proc.

 

Z wyliczeń GUS wynika, że z roku na rok zmniejszają się różnice w sytuacji materialnej mieszkańców miast i wsi w wyniku szybszego bogacenia się mieszkańców wsi niż miast. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w miastach wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4,9 proc., a na wsi o 9,8 proc.

 

ms, pap

WIEMY ile Ukraińcy wydają w Polsce!

Jak informuje bankier.pl przekraczający granicę obywatele Ukrainy zostawiają u nas prawie całą średnią pensję!

 

Według danych GUS przeciętny Ukrainiec odwiedzający Polskę wydawał u nas pod koniec ubiegłego roku 812 zł. To o 63 zł więcej niż rok wcześniej. Kolejni w zestawieniu są Białorusini, którzy w czwartym kwartale 2016 r. wydawali u nas średnio 652 zł, a potem Litwini – 508 zł. Bogaci Niemcy zostawiali w Polsce średnio zaledwie 411 zł.

 

Średnie zarobki na Ukrainie wynoszą 6 tys. hrywien (około 870 zł) na rękę. Można śmiało stwierdzić, że Ukraińcy zostawiają w Polsce całą swoją pensję.

 

Łącznie mieszkańcy Ukrainy w 2016 roku wydali w naszych sklepach, restauracjach czy hotelach aż 7,1 mld zł, czyli o prawie 400 mln zł więcej niż rok wcześniej. To kwota równa prawie 1 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce.

Zmiany w 500+. KTO dostanie pieniądze?

Po roku od wprowadzenia programu 500 plus rząd zapowiada jego przegląd. Co się zmieni?

Jak pisze Gazeta Wyborcza największe kontrowersje dotyczą progów dochodowych. Ustawa mówi, że na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko ma być wypłacane 500 zł netto. Natomiast w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto, świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko (w przypadku dziecka niepełnosprawnego limit wynosi 1200 zł). Progi dochodowe na pierwsze dziecko mają być weryfikowane co dwa lata, a więc najwcześniej w 2018 r.

Kolejna sprawa, która wywołuje emocje i w której możliwe są zmiany, to dochód utracony. Chodzi o to, że jeśli rodzic stracił pracę, może obniżyć swój dochód i starać się o pieniądze również na pierwsze dziecko. Już ponad 30 tys. rodzin dostało 500 zł na dziecko w wyniku utraconego dochodu.

Resort rodzinny w kwietniu może się też zająć luką w przepisach dotyczącą przedsiębiorców. Przy ubieganiu się o 500 zł na pierwsze dziecko znaczenie ma odpowiednio niski dochód. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się jednak na podstawie ryczałtu, muszą wykazać jedynie przychód. O tym, jaki mieli dochód, sami decydują w specjalnym oświadczeniu przesyłanym do gminy. Problem w tym, że trudno ten dochód zweryfikować.

Oprócz niewielkich korekt programu do rządu spływają też pomysły całkowitej jego zmiany.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2017 r. urodziło się 35 tys. dzieci. To o 4,2 tys., czyli o 13,6 proc. urodzeń więcej, niż w styczniu ubiegłego roku. W ubiegłym roku z programu 500 plus skorzystało 3,8 mln dzieci. Do 2,78 mln rodzin przekazano ponad 17 mld zł. W tym roku do rodzin ma trafić 23 mld zł.

Mamy najniższe bezrobocie w XXI wieku

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od początku 2001 roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wedługu GUS-u stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 8,8 procent, podczas gdy w maju było to jeszcze 9,1 procent. W urzędach pracy zarejestrowanych w czerwcu było 1392,5 tys. osób. W maju liczba ta wynosiła 1456,9 tys. ludzi. Jednocześnie GUS wyliczył, że w czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów około 146 tys. ofert pracy, czyli o 15,6 procent więcej niż w maju. W porównaniu do czerwca 2015 roku teraz ofert było natomiast aż o 21,7 procent więcej. Poza tym, GUS wskazał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 4252,19 zł i było o 5,3 procent wyższe niż przed rokiem.

Analitycy rynku pracy przewidują, że malejącą stopę bezrobocia będziemy obserwować jeszcze przez nawet cztery miesiące. Wszystko ze względu na wzrost gospodarczy w Polsce, który jest wspomagany sezonem letnim. W ciepłych miesiącach roku zawsze otwiera się więcej stanowisk pracy tymczasowej. To może oznaczać, że wkrótce być może zostanie pobity kolejny pozytywny rekord stopy bezrobocia w Polsce.

 

Natalia W.

Budżetówka pracuje krócej

Kobiety zatrudnione w urzędach państwowych są najkrócej pracującymi pracownikami w Polsce. Najdłużej pracuje się w budownictwie – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Najdłużej z kolei pracują mężczyźni w firmach prywatnych. Z raportu „Aktywność ekonomiczna ludności Polski”, dotyczącego ostatniego kwartału 2015 roku, dowiadujemy się też, że w tym czasie do pracy było zdolnych 17,5 miliona Polaków, z których aktywnych zawodowo pozostawało 16 milionów 280 tysięcy ludzi. Oznacza to, że niewiele ponad 1,2 milionów to bezrobotni.

 

W grupie pracujących ciągle zatrudnionych jest więcej mężczyzn niż kobiet. Udział panów w rynku pracy wynosi niewiele ponad 55 procent. Najbardziej aktywni są też mieszkańcy miast, którzy pod koniec 2015 roku stanowili 61 procent zatrudnionych.

Najwięcej Polaków pracuje w charakterze pracowników najemnych, czyli na etacie (28 procent na umowę o pracę) lub umowach cywilnoprawnych. Pracujących na własny rachunek jest tylko 18 procent.

Z raportu GUS dowiadujemy się też, że przeciętny tygodniowy czas pracy w Polsce to 38,5 godziny. Dłużej pracowały osoby zatrudnione w sektorze prywatnym (39 godzin tygodniowo) niż w publicznym (37 godzin) oraz mieszkańcy wsi (38,6 godziny) w stosunku do mieszkańców miast (38,5 godziny).

 

 

BR

GUS o rynku pracy

Generalny Urząd Statystyczny opublikował dane o wynagrodzeniach, z których wynika, że nieco wzrosły zarobki Polaków.

GUS podał, że „w czerwcu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,1 procent rdr (…), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3 procent rdr i wyniosło 4252,19 złotych”. Rok temu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło natomiast 4039,7 złotych.

Z komunikatu GUS wynika też, że miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2016 roku wyniosło 4250,51 złotych. Tam natomiast, gdzie do wynagrodzenia włącza się wypłaty z zysku, przeciętna pensja wynosiła 4246,21 złotych,

Aktualnie płace w Polsce spadają tylko w górnictwie. Najlepiej natomiast wygląda sytuacja dotycząca zatrudnienia. Analitycy przewidują też dalszy wzrost konsumpcji. Poza tym w naszym kraju wzrasta popyt na pracę sezonową, co w okresie letnim jest naturalne.

 

BR